Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

 1. PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

   

  1. Bendrosios nuostatos

   

  • Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir MB „Aiyoga“ (juridinio asmens kodas 305918531, PVM mokėtojo kodas LT100014495516, korespondencijos adresas Aludarių g. 2-49, LT-01113 Vilnius, fizinės parduotuvės adresas Jogos studija „AI|YOGA“, Pylimo g. 20-33, LT-01118 Vilnius, +37060361005) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje aiyogastudija.lt susijusios nuostatos. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
  • Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka, kai pažymi varnele aktyvų langą „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“, kuris atsiranda Pirkėjui išsirinkus prekę, ją įsidėjus į „pirkinių krepšelį“ ir nusprendus tęsti apsipirkimą.
  • Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus interneto parduotuvėje. Pirkėjai informuojami jų nurodytu elektroniniu paštu siunčiant naujienlaiškį (informacinį pranešimą).
  • Pirkti prekes interneto parduotuvėje aiyogastudija.lt turi teisę išimtinai tik:
   • veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   • juridiniai asmenys.
  • Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje aiyogastudija.lt.

   

  1. Asmens duomenų apsauga

   

  • Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje aiyogastudija.lt Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el.pašto adresą), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
  • Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, pateiktus atsiskaitymo formoje, Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo tikslais.
  • Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
  • Anketoje, kurią Pirkėjas užpildo, norėdamas įsigyti prekę, Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
  • Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

   

  1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

   

  • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), susipažinęs su Taisyklėmis ir nurodęs visus būtinus duomenis, paspaudžia mygtuką „APMOKĖTI“.
  • Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta t
  • Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos aiyogastudija.lt duomenų bazėje.

   

  1. Pirkėjo teisės

   

  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje aiyogastudija.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve aiyogastudija.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui savo sąskaita.
  • 2 punkte aptarta Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.2287straipsnio 1 dalies 7 punktu.
  • 2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
  • Nepaisant to, kad Pirkėjui tam tikrais atvejais negalima atšaukti, anuliuoti ar koreguoti užsakytų Prekių krepšelį, Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

   

  1. Pardavėjo teisės

   

  • Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve aiyogastudija.lt.
  • Kai kurių prekių kainos el. parduotuvėje gali skirtis nuo fizinėje parduotuvėje esamų kainų. Pasiliekame teisę keisti ir kontroliuoti kainas pagal rinkos pokyčius.
  • Akcijų laikotarpiu ir nuolaidos el. parduotuvėje ir fizinėje parduotuvėje gali skirtis.

   

  1. Pirkėjo įsipareigojimai

   

  • Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
  • Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
  • Interneto parduotuvės aiyogastudija.lt pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

   

  1. Pardavėjo įsipareigojimai

   

  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje aiyogastudija.lt skelbiamos sąlygos.
  • Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
  • Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje aiyogastudija.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.
  • Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami.

   

  1. Prekių kainos

   

  • Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme aiyogastudija.lt nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą.
  • Nurodant prekių kainas ir akcijas aiyogastudija.lt puslapyje, remiamasi LR Konkurencijos tarybos Rekomendacijomis dėl kainų palyginimo reklamose, konkrečiai 9 ir 13 punktais.
  • Dėl 8.2. punkte aptartų nuolaidų atvaizdavimo principų, nuolaidų dydis gali nesutapti su fizinėje parduotuvėje nurodytomis nuolaidomis.
  • Dėl 8.2. punkte aptartų prekių kainų atvaizdavimo principų, palyginamoji kaina ne visada sutampa su pradine bazine kaina, nuo kurios yra skaičiuojamos nuolaidos.
  • Prekių kainos aiyogastudija.lt gali skirtis nuo fizinėje parduotuvėje esančių kainų.

   

  1. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

   

  • Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo partnerio sistemą “Bank link” arba bankiniu pavedimu;
  • Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1. punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, yra išsiunčiamas Pirkėjui užsakymo patvirtinimas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  • Jeigu Pirkėjas nesumoka už įsigyjamas prekes ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties (Civilinio kodekso 6.228straipsnio 2 dalis).
  • PVM sąskaita faktūra, kuri kartu yra ir prekių garantinis talonas, yra pateikiama elektroniniu būdu Pirkėjo atsiskaitymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  • Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų prekių bendra kainų suma nesiekia € 9,99 (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM), taikomas € 2,49 (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM) administravimo mokestis. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto administravimo mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Tais atvejais, kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir administravimo mokestis, jei Pirkėjas jį buvo sumokėjęs.

   

  1. Prekių pristatymas

   

  • Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje aiyogastudija.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą arba prekes atsiimti iš Pardavėjo.
  • Prekių pristatymo paslauga:
   • Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
   • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
   • prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
   • Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą pirkėjas gali užsisakyti papildomai.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  • Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
  • Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  • Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 4.2. punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
  • Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
  • Jei remiantis Taisyklių 10.1 punktu Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir administracinį mokestį, numatytą šių Taisyklių 9.5 punkte, jeigu buvo taikomas.

   

  1. Prekių grąžinimas

   

  • Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
  • Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 11.1 punktu, Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui el. paštu: info@aiyogastudija.lt . Pardavėjas atsiųs prekių grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjas privalo užpildyti ir pateikti Pardavėjui kartu su grąžinamomis Prekėmis.
  • Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
   • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
   • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
   • Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
   • Prekių grąžinimas vykdomas Pirkėjo pasirinktu būdu;
   • tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.
  • Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 d.d. nuo grąžintų Prekių gavimo momento.Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų. Prekių grąžinimas ar keitimas fizinėje parduotuvėje yra negalimas.
  • Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija.
   • Praėjus 14 (keturiolikai), tačiau nepraėjus 30 (trisdešimties) dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos.
   • Apie ketinimą pasinaudoti šia garantija, Pirkėjas privalo pranešti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@aiyogastudija.lt , pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.
   • Jei pranešama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių 4.2. punkto nuostatos.
   • Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.
   • Pardavėjo taikoma papildoma pinigų gražinimo garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos šios prekės:
    • dovanų kortelės;
    • supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
    • prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;
    • avalynė;
    • drabužiai.
   • Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės.
    • Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el.paštu info@aiyogastudija.lt .
    • Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 11.6.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:
     • parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
     • pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
     • siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
     • liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
     • laikrodžiai.
    • Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
    • Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
   • Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:
    • Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
    • Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 11.3 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
     • kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
     • kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
     • kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
     • grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
    • Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.7.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.7.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.7.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
    • Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
     • pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@aiyogastudija.lt , pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
     • pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
     • pateikti laisvos formos prašymą.
    • Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.
    • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
    • Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 11.9 punktu.
    • Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
    • Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
    • Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).
   • Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes
    • Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@aiyogastudija.lt . Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
    • Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.9 punkte
   • Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
    • Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
    • Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.
    • Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
    • Jei Pirkėjas įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.9.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
    • Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1-11.8 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.
    • Grąžinti iki 20 (dvidešimties) kg. sveriančias Prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo centrų, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.
    • Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1, 11.6-11.8 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma pinigų grąžinimo garantija, jam taikomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo terminas, skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
    • Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
    • Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.8 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 11.1-11.6 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.
    • Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą.
    • Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.9.1 punktui.
    • Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas

   

  1. Dovanų kortelės

   

  • Pardavėjas siūlo du Dovanų kortelės įsigijimo būdus – fizinėje parduotuvėje ir internetinėje parduotuvėje aiyogastudija.lt.
  • Dovanų kortele galima atsiskaityti aiyogastudija.lt ir fizinėje parduotuvėje.
  • Dovanų kortelė negali būti grąžinama ar keičiama į pinigus.

   

  1. Apsikeitimas informacija

   

  • Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo atsiskaitymo formoje pateiktu el. pašto adresu ar telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės aiyogastudija.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

   

  1. Atsakomybė

   

  • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už atsiskaitymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas atsiskaitymo formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  • Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje aiyogastudija.lt.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

   

  1. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo

   

  • Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

   

  1. Baigiamosios nuostatos

   

  • aiyogastudija.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
  • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
  • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  • Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.